Hlavní okno aplikace

Toto okno se otevře při každém spuštění aplikace. Je možné ho pomocí minimalizačního tlačítka odstranit z obrazovky i lišty a ponechat viditelnou jen ikonu v systémovém pruhu u hodin. Obnovení se provádí stiskem tlačítka myši nad touto ikonou.

Hlavní nabídka programu obsahuje výkonné funkce, ty jsou seřazeny do skupin:

Každá z voleb obsahuje podrobnější popis, který se zobrazí po přesunu ohniska nad ní ve stavovém řádku aplikace.

V horní části hlavního okna je umístěn panel nástrojů s tlačítky nejpoužívanějších funkcí. Vzhled tlačítek je volitelný v nabídce Zobrazení.

Dále zde naleznete jméno uživatele a aktivního účtu. První rolovací okno obsahuje jména všech uživatelů, kteří se ve vybraném měsíci připojovali k Internetu. V druhém rolovacím okně jsou jména všech účtů, definovaných v “Telefonickém připojení sítě” vašeho počítače. Výběrem určíte, u kterého z nich chcete nastavovat vlastnosti. Vzhledem k tomu, že můžete mít účet u více poskytovatelů umístěných v různě vzdálených městech, můžete si pro každý účet určit nejen cenu za připojení. V horní části tohoto okna dále naleznete označení prvního měsíce zúčtovacího období a rok. Tyto údaje slouží jako výchozí pro zobrazení historie připojení a součtů. Jestliže dojde k aktivizaci připojení, program nalezne odpovídající údaje sám a do horní časti okna je doplní. Při aktivním spojení je tato část okna zablokována proti změně. Tlačítko dnes slouží k rychlému nastavení roletových seznamů období a rok na aktuální zúčtovací období.

V tomto okně dále naleznete záložky, na kterých najdete údaje o připojeních a kde máte možnost do značné míry ovlivnit chování programu tak, jak to nejvíce vyhovuje vám. Na první záložce je i reklamní proužek. Ten je zde však jen tehdy, jestliže používáte neregistrovanou verzi programu. V registrované verzi tento proužek není takže je uvolněn prostor pro přehlednější zobrazení historie připojení.

Těsně nad kartami záložek je zobrazeno aktuální datum, v registrované verzi doplněné jmeninami nebo označením svátku.

Spodní část tohoto okna obsahuje stavový řádek s informací o událostech. Zde vás bude program informovat o aktivitě programu.

Vedle hodin se zobrazí ikona se symbolem telefonu. Pokud nad ní stisknete levé tlačítko myši, program Connection Meter® obnoví obrazovku z minimalizovaného tvaru. Při stisku pravého tlačítka se otevře lokální nabídka, ze které máte možnost okamžitého připojení, odpojení. Najdete možnost okamžitého seřízení času podle nastaveného časového serveru (tato funkce je nezávislá na automatickém seřízení hodin po připojení). Velmi rychle také můžete z této nabídky otevřít okno zpřístupňující odesílání SMS zpráv atd. V horní části této nabídky je podseznam V této nabídce zobrazit. Výběrem jednotlivých položek si můžete zvolit jaké ovládací prvky se v této lokální nabídce mají zobrazit nebo jestli mají zůstat ukryty.

Charakteristika a popis programu, Záložky, Přehledy, Textové záznamy, SMS brána, Textové záznamy, Statistika sítě, ConMet QIP Plugin, Podmínky užívání a postup při registraci programu, Přehled kompilací