Statistika sítě, sledování aplikací

Tato funkce Vám umožní přehledné sledování všekeré síťové komunikace Vašeho počítače. Díky ní máte pod kontrolou jaká aplikace přijímá a odesílá data do Internetu.

V okně této funkce vidíte tabulku s řádky, které zobrazují stav síťové komunikace jednotlivých aplikací. Jednotlivé sloupce představují: Okno "Statistika sítě" obsahuje nabídku Vlastnosti zobrazení. V ní máte možnost výběru způsobu zobrazení tohoto přehledu: Pro přehlednost umožňuje Connection Meter sloučení podobných řádků: Dále máte možnost aktivizovat jednoduché funkce:

Charakteristika a popis programu, Hlavní okno aplikace, Záložky, SMS brána, Textové záznamy, ConMet QIP Plugin, Podmínky užívání a postup při registraci programu, Přehled kompilací