Záložky

Výběrem jednotlivých karet máte možnost ovlivnit chování programu, tak i zjistit součty délek připojení a cen za připojení.

Jednotlivé karty mají název:

Charakteristika a popis programu, Hlavní okno aplikace, Přehledy, SMS brána, Textové záznamy, Statistika sítě, ConMet QIP Plugin, Podmínky užívání a postup při registraci programu, Přehled kompilací