Záložky, Záznamy

Záznamy obsahuje tabulku s přehledem historie připojení. V něm naleznete informaci o tom, kdy byl který účet aktivní, přes kolik kanálů bylo spojení uskutečněno, jak dlouho, objemu přenesených dat, počtu časových jednotek a ceně za připojení. Tento přehled je sestaven tak, aby záznam o posledním připojení byl nejvýše. Jestliže chcete setřídit sloupce podle libovolného sloupce, můžete nad jeho záhlavím kliknout myší. Druhé kliknutí obrací pořadí. Šířku sloupců můžete upravit v této tabulce standardním způsobem. Dvojité kliknutí nad záznamem otevřete okno pro editaci tohoto záznamu. Tato funkce není dostupná, pokud je přihlášen neadministrátor a ConMet je v administrátorském režimu (Nastaveni/Aplikace/Administrátorem programu je uživatel …).

V hlavní nabídce programu Úpravy najdete funkce sloužící pro další práci se záznamy, včetně možnosti změny obsahu tabulky se záznamy historie připojení.

V tabulce s historií připojení jsou vždy zobrazeny záznamy ze zúčtovacího období, zvoleného v horní části hlavního okna programu. Které zúčtovací období je pro Vás důležité určíte v Nastavení/ Aplikace pomocí volby zúčtovací období podle, pokud například zde zvolíte za čas, budou zobrazeny záznamy od prvního do posledního dne zúčtovacího období nastaveného v Nastavení/Cena za čas.

Přes pravé tlačítko myši je v tabulce se záznamy dostupná lokální nabídka, jejíž obsah je stejný, jako obsah nabídky Úpravy.

Charakteristika a popis programu, Hlavní okno aplikace, Přehledy, SMS brána, Textové záznamy, ConMet QIP Plugin, Podmínky užívání a postup při registraci programu, Přehled kompilací