Záložky, Nastavení, Cena za čas

V této větvi můžete nastavit vše potřebné pro výpočet poplatků ceny za čas.

Den, kdy začíná vaše zúčtovací období máte možnost zvolit v Zúčtovací období začíná k x. dni měsíce. ConMet pak bude provádět výpočty na záložce Statistiky s ohledem na toto nastavení. Pokud v horní části okna vyberete některý měsíc, pak se výpočty budou vztahovat k období, které v tomto měsíci začalo.

Pro nastavení poplatků je nejjednodušším způsobem volba některé předlohy poplatků ceny za čas. To uděláte tak, že ji vyberete v Pro účet “” se používá tarif. Jestliže používáte dvoukanálové ISDN připojení, může se stát, že druhý kanál bude používat jiný tarif. Proto máte možnost načtení tarifu pro druhý ISDN kanál z předlohy v Pro druhý ISDN kanál tohoto účtu se používá tarif. ConMet pak bude počítat ceny obou kanálů odděleně, bude tedy evidovat dva začátky a konce jednotek. Počet jednotek a cena je součtem za oba dva kanály.

V horní části této záložky máte možnost zaškrtnout volbu Připočítat po ... sestavovací poplatek ..., kterou aktivizujete počítání poplatků ceny za čas tak, že při každém úspěšném spojení bude po vámi zadané době přičtena pevná částka “sestavovacího poplatku”.

Veškeré paušální poplatky, které platíte za čas jsou zahrnuty v hodnotě Měsíční paušál s příplatky, tato cena se sice v záznamech o připojeních neobjeví, používá ji ale funkce Přehledy/Tarify. Pro přesnější výpočet v části Přehledy/Tarify můžete také vložit výši kreditu, který můžete čerpat pro připojení k Internetu. Tato částka je od ceny za připojení odpočítána. Jestliže váš tarif obsahuje volné minuty, zrušte u účtu bez kreditu (toho můžete využít např. pokud se připojujete prostřednictvím dvou operátorů a jeden z nich volné minuty poskytuje, druhý ne) a uveďte jejich počet do Volný kredit v každém období mimo špičku …, ve špičce … minut.

Jestliže Váš tarifní program obsahuje možnost převodu nevyužitých volných minut do následujícího období, zvolte Zbývající volný kredit je možné převést do dalšího období. Z minulých období Vám zbylo mimo špičku … ve špičce … minut je počet převedených volných minut. Údaj ConMet mění automaticky při přechodu do následujícího období. Jestliže máte možnost údaj zpřesnit, např. podle údajů operátora na výpisu při placení poplatků, můžete počet převedených volným minut opravit (pokud používáte víceuživatelský režim, je nutné tento údaj zpřesnit pro každého uživatele zvlášť).

Přehled o čerpaných volných minutách Vám pomůže udržet informace V období od X čerpáte Y, zbývá Z pro kredit mimo i ve špičce. Zde X znamená začátek Vašeho aktuálního zúčtovacího období, Y čerpanou a Z zbývající část z volných minut.

Pásmo špičky program určí podle ceny určené v Špičkou je pásmo s cenou vyšší jak … Kč/min. Pro odlišení pásma, kdy se nečerpá kredit (tedy nejedná se ani o špičku ani o mimo špičku) použijte hodnotu bez kreditu pod, tato hodnota funguje opět jen jako závora, která určí, cenu za nejslabší (většinou víkendové) pásmo.

Connection Meter® umožňuje práci s více účty telefonického připojení sítě, na ně se můžete připojovat i přes více telefonních operátorů. Pro rozlišení toho, které účty patří ke kterému operátorovi slouží jméno předlohy, tedy tarifu. Pokud dva účty mají stejně označenou předlohu tarifů znamená to, že případný kredit volných minut je společný, bude se tedy čerpat z obou účtů, pokud nastavíte kredit na jednom z nich, projeví se změna i na druhém (počet účtů, které používají stejnou telefonní síť samozřejmě není omezen).

Při volbě Upozornit před připojením ve špičce, budete v případě pokusu o připojení ve špičce (určené předchozí volbou) z ConMeta požádáni o potvrzení. Jestliže navíc zvolíte zakázat připojení, bude připojení zablokováno.

Jestliže Váš operátor vyžaduje zaplacení minimální délky hovoru (i když je hovor kratší), nastavte Minimální zpoplatněná délka hovoru xxx sekund.

Když vám nevyhovují předlohy, pak si můžete definovat délky a ceny jednotek zvlášť pro pracovní dny, a dny volna. Před vkládáním údajů zvolte ve stromu nastavení typ tarifu. V tabulce uvidíte, délku tarifního pásma (od, do), kolik sekund trvá jednotka a kolik je její cena. Pro vložení určitého počtu krátkých jednotek na začátek můžete jejich počet určit doplněním je prvních jednotek dlouhých za cenu (v tabulce počet 1, jednotka 1, cena 1). Vložíte-li tyto hodnoty nulové, bude se počítat každá jednotka v definovaném pásmu stejně. Jestliže chcete údaje změnit, můžete Odstranit (ale pozor: musí být vždy alespoň jedno pásmo definováno) vybrané pásmo nebo vložit další pásmo tak, že v dolní části karty vyberete délku pásma, jednotky a cenu, pak stisknete Přidat. Vámi vložené časové pásmo bude do určeného času vloženo, staré údaje se přepíší. POZOR! Pokud chcete vložit noc přes 00:00 (například 21:00 – 6:59), pak jedině po částech (tedy 21:00 – 23:59, 00:00 – 6:59). Vkládání vykazuje také tu zajímavou vlastnost, že je schopné dělit už definovaná pásma. Vložením informací o pásmech 00:00 – 23:59 a 7:00 – 16:59 jste den rozdělili na tři pásma 00:00 – 6:59, 7:00 – 16:59, 17:00 – 00:00. Ušetřili jste si tedy práci s vložením informací o jednom pásmu.

Pokud zvolíte nastavení soboty, neděle nebo svátku, zobrazí se vám možnost Tarif je stejný jako v pracovní dny. Tím se ceny z pracovních dní přenesou i do nastavení tarifů pro dny volna. Pokud jste vybrali tuto volbu, nemáte možnost údaje vkládat. To se projeví zešedivěním tabulky a zablokováním prvků určených pro vkládání.

Charakteristika a popis programu, Hlavní okno aplikace, Přehledy, SMS brána, Textové záznamy, ConMet QIP Plugin, Podmínky užívání a postup při registraci programu, Přehled kompilací