Podmínky užívání a postup při registraci programu

Program Connection Meter® je vytvářený v těchto verzích:

Šíření a užívání programu

Program je chráněný autorským právem. Veškerá majetková práva k počítačovému programu Connection Meter® ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. vykonává Mgr. Tomáš Papoušek. Ten jako vlastník a tvůrce produktu určuje způsob šíření, instalace a registrace programu.

Podmínky pro úžívání a registraci Connection Meteru najdete na stránce tohoto programu

Registrace a obnovení registrace

Program je shareware. Po instalaci máte tedy k dispozici jeho free softwarovou podobu. Z tohoto důvodu můžete v programu využívat jen omezený počet funkcí.

Abyste mohli používat program bez omezení, musíte používat jeho registrovanou verzi. Tu získáte tak, že se na stránce programu zaregistrujete a uhradíte registrační poplatek za registraci. Po ověření platby vám bude zaslán e-mailem registrační kód, kterým si budete moci stáhnout plnou verzi a provádět upgrade.

Máte-li zájem o registraci, otevřete prosím stránku registrace, kde najdete všechny potřebné informace. Zde také naleznete informaci, jak postupovat při obnovení registrace.

Stažení registrované verze

Nejnovější registrovanou verzi si můžete stáhnout z conmet.cz. Zde naleznete odkaz, který vás navede na její stažení. Jestliže jej zvolíte, budete vyzváni k zadání uživatelského jména a hesla. Sem vložíte vaše registrační jméno bez diakritiky, jako heslo použijte číslo, které jste obdrželi elektronickou poštou. Samotné stažení proveďte jen s pomocí prohlížeče www stránek. Pokud používáte program pro podporu stahování, pak jej po dobu stahování neaktivizujte (tyto programy je nutné pro stahování pomocí protokolu http zvlášť nastavit, chybná konfigurace vede k chybně staženému souboru). Pokud však i při dodržení těchto pravidel máte problémy se stažením, zadejte vaše registrační jméno nebo vaši elektronickou adresu do tohoto formuláře a instalátor vám přijde elektronickou poštou na adresu, kterou jste uvedli při registraci.

Charakteristika a popis programu, Hlavní okno aplikace, Záložky, Přehledy, SMS brána, Textové záznamy, ConMet QIP Plugin, Přehled kompilací