SMS brána

Vzhledem k tomu, že se způsoby předávání SMS neustále mění, navštivte prosím stránky Connection Meteru® na Internetu. Najdete zde aktuální informace k nastavení a používání SMS brány v programu!!!

Mobilní telefony umožňují odesílání a příjem krátkých textových zpráv, které značíme zkratkou SMS (Short Message Services). Za příjem SMS vlastník mobilního telefonu neplatí, proto je velmi výhodné tuto službu využívat. Odesílání těchto zpráv je možné i s pomocí Internetu. Proto jsme Connection Meter® upravili tak, aby bylo možné s jeho pomocí SMS tvořit a odesílat.

Nastavení vlastností SMS brány a předávání SMS proveďte na kartě Nastavení, ve větvi SMS brána.

Z hlavní nabídky Nástroje/SMS brána vyvoláte okno, ve kterém jsou dvě vstupní pole. Malé, rolovací, slouží pro vstup nebo výběr identifikace mobilního telefonu. Tou může být číslo ve tvaru +420602123456 (nebo +420603123456, případně ve tvaru přípustném na dosažitelných sítích). Dalším přípustným tvarem je jméno nebo přezdívka uvedené v Adresáři u příslušné identifikace mobilního telefonu.

Adresář vyvoláte stiskem příslušného tlačítka. Ten se skládá jen ze sloupců: jméno, email, tel.číslo. Obsah prvního sloupce není povinný, jeho obsah je jen pomůckou pro vás. Do dalšího sloupce je možné také zadat libovolnou elektronickou adresu. Tu ConMet přednostně použije v případě, že bude SMS předávána prostřednictvím SMTP rozhraní. Ve třetím sloupci může být umístěno telefonní číslo ve tvaru +420602123456. Pokud v tomto sloupci začnete psát číslo, program sám doplní začátek telefonního čísla. Z tvaru identifikace je odvozen název příslušné (výchozí) sítě. Ve sloupci SMS doručit přes je uveden poslední použitý způsob doručení SMS zprávy, tedy přes jakou SMS bránu byla zpráva pro příjemce odeslána.

U každého kontaktu můžete zadat i datum narozenin a jmenin ve tvaru 2.8. atd. Do sloupce jmenin je možné napsat také křestní jméno, ConMet doplní datum automaticky podle českého kalendáře. Jestliže v registrované verzi zvolíte v adresáři Oznámit narozeniny a jmeniny s možností odeslat přání, provede ConMet každý den kontrolu, jestli nemá někdo z Vašich známých narozeniny nebo jmeniny. Kontrola se provádí i zpětně, tedy jestliže si v den výročí nespustíte počítač, program Vás upozorní při nejbližším spuštění. Upozornění provádí ConMet pomocí dialogu, ve kterém máte možnost hned zvolit, jestli chcete poslat přání ve formě SMS. Do sloupce “P” můžete zadat, kolik dní předem chcete být o výročí informováni.

Do sloupce s označením “M” můžete pro každý kontakt zadat znak X. Tento znak určuje, že chcete tento kontakt zařadit do seznamu v místní nabídce (u ikony telefonu vedle hodin) Napsat SMS pro. V této nabídce budou také příjemci posledních SMS, které jste přes ConMet odeslali.

V dolní části adresáře je tlačítko "Záznamy". Přes toto tlačítko nebo levé tlačítko myši nad tabulkou se záznamy vyvoláte místní nabídku, která Vám umožní se záznamy dále pracovat. V této nabídce najdete možnost odstranění zvoleného kontaktu, všech kontaktů, kopírování a vkládání kontaktů do a ze schránky Windows. Velmi důležitá je funkce Import, pomocí ní máte možnost přenášet do adresáře kontakty z programů Outlook a Outlookexpress.

Adresář slouží jako zdroj pro vyplnění obsahu rolovacího pole v hlavním okně SMS brána. Jestliže do pole pro zadání příjemce SMS zprávy napíšete znak, na který začíná některé jméno z adresáře, je do tohoto pole automaticky doplněno celé jméno. Při výskytu více jmen, které na tento znak začínají, je možné pokračovat v zadávání, dokud není nalezeno jméno, které chcete zadat. Pokračovat zadáním SMS zprávy pak jde např. klávesou TAB nebo přesunem kurzoru do velkého pole.

Velké pole je určeno pro samotnou zprávu. Protože délka SMS je omezena, program v dolní části okna informuje o zbývajícím počtu znaků. Pokud se vámi zadaný text zprávy nevejde do jedné SMS, program jej rozdělí do několika zpráv předaných postupně. V dolní části tohoto okna také naleznete informaci o počtu SMS, které zatím nebyly předány k doručení. Tato informace je ale jen informativní, protože počet znaků, které je možné v jedné SMS na mobilní telefon předat je závislý na operátorovi a způsobu předání. Neregistrovaná verze programu Connection Meter® umožňuje zařadit jen jedinou SMS zprávu, která čeká na doručení. V registrované verzi je počet SMS neomezený.

Délka jedné SMS zprávy bývá občas velmi krátká na to, aby se do ní vešlo celé sdělení. Navíc doby, kdy byly SMS z Internetu doručovány do všech sítí zdarma jsou už pryč. Proto v SMS bráně ConMetu najdete i funkci Zkrátit SMS. Tato funkce projde Vámi napsanou zprávu a provede její úpravu tak, aby obsahovala co nejmenší počet znaků a byla pro příjemce přesto čitelná. Zkrácení se provede podle zvolené úrovně. Nastavení úrovně je možné přes tlačítko ">" vedle tlačítka Zkrátit SMS:

Například SMS s textem: ” Sejdeme se v úterý ve čtrnáct hodin” funkce zkrácení upraví na “SejdemeSeVUtVe14Hodin”, tedy z 35 na 21 znaků, délka je nyní je 60% z délky původní.

Informaci o posledním provedeném zkrácení najdete v levé dolní části SMS brány.

Pokud stisknete tlačítko Zkrátit SMS podruhé, obnoví se text SMS do původní podoby. Jestliže zkrácenou SMS opět upravíte, budete editovat, můžete opět aplikovat funkci zkrácení.

V seznamu SMS doručit přes je možné zpřesnit, jakou cestou se má zpráva příjemci předat. Jednotlivé možnosti jsou popsané na stránce, věnované aktuálnímu stavu při předávání SMS na WWW Connection Meteru®. Nastavením Výška znaků a tučně je možné zvolit, vlastnosti znaků ve velkém poli určeném pro psaní textu zprávy (jde jen o zobrazení pro lepší čitelnost).

K procházení v dosud neodeslaných SMS použijte tlačítko posuvník umístěný vedle pole pro SMS zprávu. Pokud zvolíte za příjemce SMS někoho, pro koho je ve frontě již zpráva, program vám automaticky tuto zprávu vyhledá a umožní její editaci. Po dobu editace je SMS vyřazena z fronty! Pokud zpráva obsahuje jen identifikátor příjemce, ale neobsahuje text, není do fronty zařazena. Proto pokud chcete odstranit jen jedinou zprávu, stačí smazat její text.

SMS bránu uzavřete tlačítkem OK, Connection Meter® pak ihned při příštím připojení k Internetu SMS předá na příslušný server k dalšímu zpracování.

Jestliže chcete zprávu předat okamžitě, ukončete zadávání zprávy stiskem tlačítka Ihned odeslat. Connection Meter® se připojí na účet zvolený v hlavním okně okně aplikace a po předání zpráv poštovnímu serveru se opět odpojí. Odpojení je provedeno těsně před započítáním sestavovacího poplatku nebo před koncem probíhající telefonní jednotky. Pokud nebudou zprávy odeslány nebo budete SMS psát, Connection Meter® s odpojením počká do konce následující jednotky aby nedošlo ke zbytečnému připojování. Pokud se rozhodnete, že chcete být připojeni i po předání zpráv, pak stiskněte volbu Připojit. Program tím zablokuje mechanizmus automatického odpojení.

Pomocí tlačítka Zjistit síť zavoláte funkci, která dotazem u jednotlivých operátorů detekuje z jaké sítě telefonní číslo je, tedy i jaký způsob předání zprávy je nejvýhodnější.

Možné problémy při odesílání se projeví tak, že se neodeslané SMS začnou hromadit na vašem počítači. Stiskem tlačítka Vyčistit frontu provedete odstranění všech SMS, které jsou připraveny k předání.

Tlačítko Odesláné SMS otevře archiv, do kterého jsou zařazovány SMS, které Connection Meter® úspěšně předal do Internetu. Počet odeslaných SMS, které jsou uloženy můžete nastavit v Nastavení/SMS brána.

Charakteristika a popis programu, Hlavní okno aplikace, Záložky, Přehledy, Textové záznamy, Statistika sítě, ConMet QIP Plugin, Podmínky užívání a postup při registraci programu, Přehled kompilací