Záložky, Nastavení, SMS brána

Zde máte možnost nastavit vlastnosti SMS brány.

Funkce SMS brány aktivujte na kartě Nastavení, ve větvi SMS brána, zaškrtnutím volby Aktivovat SMS bránu pro předávání SMS zpráv.

Jestliže jste zákazníkem T-Mobile, můžete využívat předávání SMS prostřednictvím Connection Meteru®. Pro předávání je nutné, abyste se zaregistrovali na portálu T-Zones, získáte tak jméno a heslo, které vložíte do nastavení SMS brány Connection Meteru®. Protože při odesílání SMS je prostřednictvím T-Zones je možné získat i doručenku na Váš mobilní telefon, máte možnost volby, jestli tuto informaci chcete na Váš telefon zaslat. SMS, které budou prostřednictvím této funkce odeslány uvidí příjemce, jakoby byly odeslány z Vašeho mobilního telefonu. Budou zpoplatněny podle Vašeho tarifu, který v T-Mobile máte. SMS do sítě T-Mobile máte zdarma Komunikace s T-Zones probíhá v kódované podobě prostřednictvím SSL, protokolem https. Po Internetu tedy Vaše přihlašovací údaje do T-Zones procházejí v kódované podobě.

Podobně můžete definovat i Vaše přihlašovací údaje pro předávání přes zákaznický portál Vodafone Park, Samoobsluhu Můj Vodafone a Registrovanou bránu 1188.cz .

V Používat brány máte možnost zvolit, jaké způsoby doručení SMS preferujete. Jedná se o různé způsoby doručení zpráv, které se od sebe liší rychlostí, cenou a délkou doručovaného textu. V SMS bráně jsou tyto brány pro jednotlivé operátory předem zvolené, pro jednotlivé SMS je ale možné způsob doručení změnit.

Zde také zadejte vaši elektronickou adresu, která bude se zprávou doručována. Bez této adresy bude velká pravděpodobnost, že nebude SMS do sítě přijata. Dále zde můžete nastavit SMTP server pro odesílání prostřednictvím elektronické pošty a způsob předávání SMS zpráv. Jestliže zakážete používání vašeho SMTP serveru (volba Vlastní SMTP server pro odesílání zpráv nebude), budou SMS předávány formou el. pošty přímo na poštovní SMTP server operátora (Zprávy předávat přímo na poštovní server domény). V tomto případě odpadá kontrola místa odesílatele na SMTP serveru, SMS můžete předávat z libovolné domény.

Vaše telefonní číslo v mezinárodním tvaru můžete zadat do pole "Telefonní číslo odesílatele SMS". Toto číslo bude předáno se SMS zprávou, pokud to použitá brána umožňuje.

V nastavení SMS brány máte také možnost určit váš podpis, který bude při odesílání připojen k SMS.

Zde si také nastavte, kolik posledních zpráv má být uloženo v archivu odeslaných SMS. Archiv tvoří textový soubor, v němž každý řádek představuje jednu dávku, ve které byla zpráva předána. Obsah archivu vyvoláte stiskem tlačítka Odeslané SMS v okně SMS brána.

Přes pravé tlačítko myši nad ikonou telefonu na liště (vedle hodin) se otevře nabídka, ve které je i možnost okamžitého výběru ze seznamu posledních deseti příjemců SMS, Napsat SMS pro. Při odesílání SMS je tento seznam automaticky aktualizován. Funkci, která tento seznam aktualizuje a zobrazuje můžete nastavit v Posledních X příjemců SMS vložit do lokální nabídky “Napsat SMS pro”. Jestliže zvolíte nulu, nebude ConMet datumy a časy posledních SMS pro příjemce vůbec evidovat.

Provozovatelé SMS bran se velmi často brání nejrůznějšími způsoby jejich zneužití k hromadnému rozesílání nevyžádaných SMS. Jedním ze způsobů je nutnost přepsání tzv. piktogramů, tedy textu skrytého v obrázku. Protože je strojové zpracování tohoto obrázku velmi náročné, je značně omezena možnost zneužití brány. Pokud SMS brána přepsání piktogramu vyžaduje, požádá i ConMet o jeho přepsání. Před tím se ale pokusí o automatické rozpoznání. Tuto funkci aktivujte v Používat automatické rozpoznávání piktogramů. Nerozpoznané znaky ConMet označí otazníkem a pokud se po opravě ze strany uživatele podaří SMS úspěšně předat, uloží si tvar znaku do databáze, nový znak se naučí. Volba s kontrolou otevírá okno pro kontrolu piktogramu vždy, jinak se toto okno otevírá jen pokud nebyl některý znak rozpoznán.


Charakteristika a popis programu, Hlavní okno aplikace, Přehledy, SMS brána, Textové záznamy, ConMet QIP Plugin, Podmínky užívání a postup při registraci programu, Přehled kompilací