Záložky, Nastavení, Aplikace

Connection Meter® umožňuje komunikaci ve více jazykových mutacích. Aktivní jazyk si vyberte v Jazyk. ConMet při prvním startu nastaví výchozí jazyk použitý v systému Windows.

Zde máte možnost si zvolit, jestli má Connection Meter® Startovat automaticky se startem Windows. Při zaškrtnutí této volby se o start programu nemusíte starat, o vše potřebné se postará operační systém. Tuto volbu má k dispozici administrátor programu, tedy ve Win95/98/ME uživatel, který práva administrátora převzal (Administrátorem programu je uživatel…, …), ve WinNT/2000 jen uživatel s právy administrátora systému. Pokud se program startuje se startem Windows a je zaškrtnutá volba Administrátorem programu je uživatel, Connection Meter® nepůjde neadministrátorům ukončit (ve Win95/98/ME se neukáže ani v seznamu spuštěných úloh).

Windows XP umožňují spuštění více kopií programu. Aby bylo jasné, která kopie ukládá záznamy i připojeních, eviduje ConMet jméno uživatele, který je právě přihlášený nebo byl přihlášený jako poslední. Toto jméno najdete v … ukládá …. Pokud tento uživatel ukončí ConMet, převezme právo zápisu dat některá další kopie ConMeta.

Některá síťová zařízení vyžadují při startu inicializaci, to ale nějakou dobu trvá. Tento neurčitý stav může způsobovat problémy při spuštění Connection Meteru. Proto můžete start ConMetu opozdit. Kolik se má sekund před spuštěním počkat zadejte do pole Start Connection Meteru o X sekund opozdit. Většinou stačí zadat jen jednotky sekund, i ty stačí, aby se zavedly všechny potřebné ovladače, nastavila se síť, počítač se přihlásil k AP. Délku čekání určitě odhadnete na základě znalostí Vašeho systému.

Program se implicitně startuje ve standardním tvaru. Máte však možnost si zvolit, jestli má být tento tvar výchozí, nebo jestli se má startovat v minimalizovaném tvaru.

Pokud Vám překáží ikona programu v oznamovací oblasti (vedle hodin), zvolte "Skrýt ikonu v oznamovací oblasti". Tato volba odstraní cestu k obnovení visitelnosti hlavního okna programu, proto je před její aktivací nutné zvolit použití klávesové zkratky pro obnovení hlavního okna. Toto nastavení najdete na stejném místě níže, stačí zadat jen znak pro obnovení, ostatní můžete ponechat neaktivní (na jejich místo zadejte znak * (hvězdička)).

Volba "Optimalizovat využití paměti RAM" aktivuje peridicky se opakující funkci, která sleduje využití fyzické paměti programem. Jestliže je to efektivní, provede se přeobsazení paměti tak, aby došlo k úspoře fyzické paměti. Tato funkce Vám může ušetřit místo v paměti RAM, dojde ale k mírně vyšší zátěži systému, asi jednou za minutu.

Pomocí přepínače Zúčtovací období podle je možné určit měsíc, pro jaký se mají záznamy načíst. Pokud zvolíte za čas, bude zvolen měsíc, do kterého spadá aktuální datum dle zúčtovacího období za čas (obdobně za data). Při volbě kalendářního měsíce bude načten měsíc dle kalendáře to vše do historie záznamů o připojeních.

Nejdůležitější funkce programu můžete ovládat přímo z Windows a to pomocí kombinací Ctrl+Shift+C (obnovení hlavního okna Connection Meteru®), Ctrl+Shift+S (otevření SMS brány), Ctrl+Shift+P (připojit), Ctrl+Shift+O (odpojit), Ctrl+Shift+D (dočasně zobrazit plovoucí okno), atd. Horké klávesy aktivizujete volbou Používat horké klávesy. Jestliže Vám předem nadefinované horké klávesy nevyhovují (jsou například v konfliktu s jiným programem), můžete si je předefinovat v poli umístěném vedle této volby. Klávesy definujte v pořadí (obnovení, SMS brána, připojit, odpojit, dočasně zobrazit plovoucí okno, ...).

Jestliže máte Connection Meter trvale aktivní na počítači a mohlo by se stát, že informační nebo dialogové okno tohoto programu by mohlo zablokovat automatické ukončení počítače nebo aktivitu jiného programu, můžete aktivovat automatické zavírání dialogových oken. ConMet po otevření dialogu určitou dobu počká, pak okno sám zavře. Tato funkce slouží jen k zavírání oken bez rozhodování, tedy těch, která obsahují jen tlačítko OK. Funkci automatického zavírání nastavte v Po X sekundách automaticky zavírat informační chybová dialogová okna ConMeta.

Pokud vás obtěžuje dialogové okno, které vyžaduje potvrzení před ukončením programu, zrušte volbu Dotaz před ukončením programu.

V pravém horním rohu hlavního okna Connection Meteru je křížek, který může sloužit buď k uzavření tohoto okna nebo celé aplikace. Volbou Křížek v hlavním okně jen zavírá okno můžete funkci tohoto křížku změnit.

Pokud zvolíte Bulletinem informovat o novinkách, nové verze zjišťovat každých...dní, program po připojení k Internetu dotazem na server zjistí index aktuálního bulletinu. Po stisku volby Bulletin si pak můžete přečíst kdykoliv informace o nové verzi a jejích vlastnostech. Tato možnost je jen v registrované podobě programu a nahrazuje dopisy, pomocí kterých docházelo k informování registrovaných uživatelů o nových kompilacích. O nové verzi Vás bude program informovat automaticky, dotaz na novou verzi program zjišťuje po určeném počtu dní

Pokud vyberete volbu Data a nastavení mění jen …, bude právě přihlášený uživatel jediný s oprávněním měnit záznamy a některá důležitá nastavení. Tento uživatel bude mít také jako jediný tuto volbu přístupnou, může se tedy tohoto oprávnění vzdát a uvolnit ho jinému uživateli. Ve Windows NT je tato volba přístupná jen uživateli s právy administrátora.

Další možností zabezpečení nastavení a záznamů je ochrana pomocí hesla. Pokud ji zvolíte, zadejte prostřednictvím tlačítka Změnit heslo libovolné heslo, tímto heslem pak kdykoliv přes tlačítko Odemknout zabezpečení odemknete. Po odemčení heslo můžete změnit opět přes Změnit heslo. Pokud zvolíte ochranu volbou administrátorského účtu (výše), heslo se smaže. Ochrana heslem je jen v registrované verzi.

Connection Meter® používá při své činnosti tyto složky… je část nastavení, kde můžete ovlivnit nastavení pracovních složek programu. Ve společné složce jsou uloženy záznamy o měřeních všech uživatelů programu v neregistrované verzi reklamní proužky. Do této složky musí být přístup pro zápis dat pro všechny uživatele systému. Uživatelská složka obsahuje nastavení účtů (tarify, čas korekce, …), adresář SMS brány, archiv s odeslanými SMS. Do této složky může mít přistup jen právě přihlášený uživatel do systému. V instalační složce je jen spustitelný soubor programu, nápověda k programu a předlohy tarifů. Do instalační složky program zapisuje jen při instalaci, může být chráněna proti zápisu uživatelů jiných než administrátora. Pokud je program přepnutý do administrátorského režimu, není možné pracovní složky měnit. Pokud je podsložka Archiv ve složce instalační, program převezme za společnou složku instalační. Pokud je podsložka Konta v instalační složce, program převezme za uživatelskou složku instalační. Při prvním spuštění programu (do počítače bez předcházející instalace) si složku instalační uživatel vybere přímo v instalátoru, cestu ke společné složce získává ConMet od operačního systému. Pokud chcete nastavit ConMet v prostředí s omezenými přístupovými právy, použijte postup uvedený v části nápovědy věnované instalaci.

Charakteristika a popis programu, Hlavní okno aplikace, Přehledy, SMS brána, Textové záznamy, ConMet QIP Plugin, Podmínky užívání a postup při registraci programu, Přehled kompilací