Nabídka Zobrazení

Nabídka Zobrazení obsahuje možnosti pro změnu vzhledu (hlavního) okna programu.

Charakteristika a popis programu, Hlavní okno aplikace, Přehledy, SMS brána, Textové záznamy, ConMet QIP Plugin, Podmínky užívání a postup při registraci programu, Přehled kompilací