Záložky, Nastavení, Spojení, Graf datových toků

Tato funkce je určena pro sledování datových toků v čase. V době spojení je možné v plovoucím okně nechat rolovat grafické zobrazení datových toků a tak sledovat i zpětně toky dat v předem určených časových krocích. Prostřednictvím této funkce můžete velmi snadno sledovat kvalitu síťového připojení případně aktivitu programů, jejich náročnost na datové toky.

Vzhledem k tomu, že obsah plovoucího okna můžete libovolně měnit v Nastavení/Plovoucí okno, můžete si nechat zobrazit i samostatný Graf datových toků (v Nastaveni/Plovoucí okno v části V plovoucím okně zobrazit …zrušte všechny volby).

Na záložce Graf datových toků funkci aktivujte, zaškrtněte V plovoucím okně zobrazit graf s historií datových toků. Pro zlepšení kvality grafického zobrazení je možné zvolit výšku grafu tak, aby Vám vyhovovala a při tom plovoucí okno nepřekáželo na obrazovce. Výšku grafu určete v Výška grafu v plovoucím okně. Ideální je hodnota kolem 60 bodů.

V QIP zobrazit graf s historií datových toků můžete aktivovat odesílání grafu do QIP. ConMet QIP Plugin graf přijme a zobrazí jako kontakt.

Do pole Krok historie v grafu představuje X sekund zadejte délku časového úseku, který bude představovat v historii jeden sloupec. ConMet vždy po tuto dobu bude sčítat data a hodnotu součtu zobrazí graficky v podobě jedné svislé čáry. Pokud zvolíte hodnotu 1, budete mít zobrazen nejmenší časový úsek, při hodnotě 3600 budete mít nejdelší, každá čára bude představovat toky za jednu hodinu.

Connection Meter eviduje vždy předem určený počet naměřených hodnot, kroků. Pro změnu počtu evidovaných kroků změňte Evidovat hodnoty posledních X kroků. Snížením této hodnoty mírně snížíte paměťové nároky této funkce, pokud se ale plovoucí okno zvětší, můžete mít graf částečně prázdný. Snížením této hodnoty také určíte z kolika krokl se má určit hodnota maxima (popsáno níže).

Délku plovoucího okna ConMet upravuje v závislosti na tom, jaké údaje jste zvolili pro zobrazení na záložce Nastavení/Spojení plovoucí okno.Počet zobrazených kroků je závislý na délce plovoucího okna. Proto si můžete prostřednictvím nastavení Minimální zobrazená délka X kroků určit minimální délku plovoucího okna tak, abyste měli dostatečný přehled o průběhu datových toků v čase. Jestliže zvolíte hodnotu 1, budou plovoucí okno a graf vždy tak dlouhé, jak jsou dlouhé zobrazené informace v něm.

Aby Vám dával graf co nejkvalitnější informaci o spojení, můžete také určit hodnotu maxima. Tedy přesněji, jak rychlé spojení má ConMet považovat za maximální. Naměřené hodnoty dat budou pak přepočítány a zobrazeny s ohledem na takto nastavené maximum. Pokud zvolíte konkrétní hodnotu, zobrazí se v grafu i linka, která bude představovat Vámi nastavenou rychlost spojení. Krátkodobá překročení rychlosti jsou na Internetu vzhledem k principu přenosů možná. Jestliže nastavíte 0 nebo AUTO, určí ConMet za maximální tu hodnotu, která je nejvyšší evidovaná (ve 1024 krocích zpět). Jako hodnotu maxima ConMet zobrazí rychlost, jakou v tomto Intervalu spojení dosáhlo. Protože jde výpočet v definovatelném časovém Intervalu, můžete touto cestou velmi přesně určit i rychlost Vašeho spojení. Platí, že čím delší Interval zvolíte při maximálním zatížení, tím přesnější hodnotu dosáhnete.

Pokud zvolíte V režimu AUTO určit rychlost průměrem nenulových hodnot toků, bude se hodnota rychlosti, kterou Connection Meter u grafu zobrazuje, počítat jako průměr z naměřených hodnot. Nejedná se tedy o maximální hodnotu ale o hodnotu maximálně se blížící rychlosti připojení. Čára v grafu pak představuje tuto průměrnou hodnotu.

Pro přehledné zobrazení hodnoty maximální rychlosti zvolte Na ose grafu zobrazit hodnotu maxima. Zde si můžete také poklepáním myši nad barevnými obdélníky změnit barvu znaků a pozadí s touto informací.

Volba V grafu vyznačit krok … umožňuje označit pomocí barevných polí na pozadí nebo čárkovaných čar předem určený počet kroků. Jestliže například zvolíte výše Krok historie v grafu představuje 1 sekund a zde V grafu vyznačit krok 60, bude v grafu vyznačena část představující jednu minutu (1*60=60 sekund). Podobně by tomu bylo také u kombinace výše Krok historie v grafu představuje 5 sekund a V grafu vyznačit krok 12 (5*12=60 sekund, tedy minuta). Pro delší interval je například možné volit: pro krok 60 sekund volte vyznačení po 60 (60*60=3600 sekund, tedy hodina), pro krok 3600 sekund 24 (tedy označení po dnech).

Barevné doladění umožňuje také Pro odeslaná/přijatá data použít barvy a Pro pozadí 1/pozadí 2/čáry použít barvy. V tomto pořadí jsou v nastavení zobrazeny obdélníčky, které mají barvy zobrazených prvků grafu. Poklepáním myši nad nimi pak můžete barvy libovolně měnit.

Charakteristika a popis programu, Hlavní okno aplikace, Přehledy, SMS brána, Textové záznamy, ConMet QIP Plugin, Podmínky užívání a postup při registraci programu, Přehled kompilací