Záložky, Nastavení, Oznamování pošty

Jednou z nejpoužívanějších služeb na Internetu je elektronická pošta. Dopis, který odesíláte z Vašeho počítače přijímá poštovní server příjemce na kterém je uložen v jeho poštovní schránce do té doby, dokud si ho nevyzvedne prostřednictvím poštovního programu, například Outlooku, Mozilla Thunderbirdu atd.

Pokud jste připojeni k Internetu nebývá vhodné mít vždy spuštěný celý poštovní program, který v systému zbytečně překáží a zatěžuje počítač. Mnohem lepším řešením je použití malého “oznamovače” počtu zpráv na poštovních serverech. S jeho pomocí je možné počet nových zpráv na poštovním serverech zjišťovat a v případě potřeby je do počítače přijmout klasickým poštovním programem. Jestliže máte v počítači registrovanou verzi Connection Meteru®, nemusíte žádný oznamovací program již shánět.

Funkci aktivujete na záložce Nastavení ve větvi Oznamování pošty zaškrtnutím volby Sledovat počet dopisů na poštovních serverech.

Connection Meter umožňuje kontrolu pošty na téměř libovolném počtu poštovních serverů nebo účtů. Počty dopisů a jejich délky si můžete nechat zobrazovat pro každý poštovní účet zvlášť, případně jako sumu. Úspornější variantu aktivujete volbou V plovoucím okně jen sumy účtů. Zobrazení v plovoucím okně bude podle nastavení prvního poštovního účtu jako jediný údaj s počtem dopisů a jejich délek v součtu.

Ve větvi Oznamování pošty je umístěn samostatný strom, jehož větve představují jednotlivé poštovní účty u kterých chcete příchozí poštu pravidelně kontrolovat. Pod ním je tlačítko Přidat, po stisku se Vás Connection Meter zeptá na jméno poštovního účtu. Zadejte například “Atlas”, “Quick: Jirka”, prostě libovolné, jedinečné, označení poštovního účtu. Touto cestou přidáte do stromu s poštovními účty větev s tímto jménem. Pokud si budete kdykoliv v budoucnosti kontrolu pošty na tomto účtu zrušit, můžete příslušnou větev zvolit a pod stromem stiskněte Odebrat.

Kliknutím myši nad jménem poštovního účtu ve větvi určíte, že chcete nastavovat vlastnosti oznamování pošty právě tohoto poštovního účtu. Na pravé straně vedle tohoto stromu tyto vlastnosti upravte.

Každý poštovní server má na Internetu své jedinečné jméno. Do pole Název serveru proto prosím zadejte jméno serveru přes který příchozí poštu získáváte. Jedná se o poštovní server označený jako POP3 server a to protože při komunikaci s ním se používá protokol (síťový jazyk) POP3. Zadejte například: “pop3.atlas.cz”, “pop3.volny.cz”, “pop3.tiscali.cz”.(i když velmi často je jménem počítače pop3, není to pravidlem, může se jmenovat například “mail.domena.cz” atd., pokud Váš poštovní server používá jiný port než 110, můžete číslo zadat do pole Port).

Jestliže chcete zjišťovat počet zpráv na zadaném poštovním serveru, musíte se mu také správně identifikovat. Proto Vám správce poštovního serveru, případně Vám bylo přiděleno při registraci z zprostředkovatele, jedinečné jméno a heslo k poštovnímu účtu na poštovním serveru. Tuto dvojici údajů vložte do polí Jméno uživatele a Heslo.

Do pole Kontrolovat poštu každých X sekund zadejte interval kontroly, tedy jak často se mají nové zprávy zjišťovat. Na pomalejších linkách nebo pokud platíte vysokou částku za data zvolte raději delší interval, jestliže máte rychlý Internet, můžete zvolit interval krátký, minimálně ale 15 sekund.

Počet dopisů na definovaných poštovních účtech se zobrazí v plovoucím okně Connection Meteru®, pro každý poštovní účet jako samostatný údaj. Zobrazování počtu a délky dopisů aktivujete zašktnutím pole V plovoucím okně. Kliknutím myši nad barevnými obdélníky vedle V plovoucím okně určete, jaké barvy se mají i tohoto účtu použít. Jestliže si přejete, aby nenulový údaj o počtu dopisů blikal, aktivujte volbu blikat. Jestliže zaškrtnete oznamovat velikost, bude se v plovoucím okně zobrazovat údaj o počtu zpráv doplněný i jejich celkovou délkou v bytech. Údaj délky je automaticky převeden na kB, MB. V poli text před můžete zadat libovolný text, který bude zobrazen před informací o počtu dopisů v plovoucím okně (např. “Pepa: ”). Pořadí v plovoucím okně určuje celkové pořadí zobrazené informace v plovoucím okně. Můžete tedy určit na jakém místě v plovoucím okně se má údaj zobrazit (více k tomuto nastavení v části Plovoucí okno).

Jestliže Vám přijde dopis, můžete poštovní program pohodlně spustit (nebo obnovit, pokud je spuštěn) kliknutím myši nad informací o počtu zpráv v plovoucím okně. Příkazový řádek tohoto poštovního programu můžete zadat do Po kliknutí v plovoucím okně spustit nebo otevřít stránku, zadejte například “C:\Program Files\mozilla.org\Mozilla\mozilla.exe –mail”, nebo "C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe" nebo cestu na zástupce, kterého najdete v Nabídce Start. Jestliže necháte pole prázdné, nebude se poštovní program spouštět. Pokud kliknete na prostřední tlačítko myši nad záznamem o poštu dopisů, vyvoláte okamžitou kontrolu nové pošty.

Nový dopis si můžete nechat oznamovat zvukem. Cestu ke zvukovému souboru zadejte v Nový dopis oznámit zvukem. Jestliže Vám nevyhovuje přehrávání zvukových souborů, můžete si sami nadefinovat melodii, kterou má ConMet přehrát na interním reproduktoru počítače, tuto melodii popište v editačním řádku posloupností frekvence[Hz],délka_tónu[ms],délka_čekání[ms], posloupnost můžete opakovat pro libovolný počet tónů (například vložte obsah uvozovek: “880,5,5,1320,5,5,880,5,5,1320,5,0”).

Pro výrazné oznámení příchozí zprávy si můžete pomocí volby Oznámit dialogem také nechat zobrazit klasické dialogové okno ve kterém Vám Connection Meter oznámí počet zpráv a jejich celkovou délku na poštovním serveru. Jestliže máte definovaný poštovní program, nabídne ConMet i jeho otevření.

Zvuková informace a dialogové okno nejsou závislé na zobrazení údaje v plovoucím okně, proto si můžete nechat kontrolovat poštu bez nutnosti zobrazení počtu dopisů v plovoucím okně.

Pokud chcete, můžete zvolit oznámení zasláním SMS na mobilní telefon. V Poslat SMS/email pro ... doručit přes, zvolíte ze seznamu adresáře nebo zadáte telefonní číslo příjemce v mezinárodním formátu. Pak zvolte způsob doružení, pokud chcete použít email, je nutné ho zadat do adresáře SMS brány ke zvolenému kontaktu (druhý sloupec) a zadat adresu poštovního SMTP serveru do Nastavení/SMS brána/SMTP server pro odesílání zpráv.

Tímto způsobem si můžete zadat kontrolu téměř libovolného počtu poštovních účtů. V případě dostupnosti Internetu Connection Meter® spustí kontrolu pošty pro všechny definované účty současně (v několika paralelních procesech). Do okamžiku, než se počet dopisů zjistí, je v plovoucím okně místo počtu dopisů otazník. Jako označení jednotek je v plovoucím okně zobrazen znak zavináče. Jiný, než nulový, počet příchozích zpráv je v plovoucím okně zvýrazněn blikáním tohoto údaje.

Tato funkce je dostupná jen v registrované verzi!!!

Charakteristika a popis programu, Hlavní okno aplikace, Přehledy, SMS brána, Textové záznamy, ConMet QIP Plugin, Podmínky užívání a postup při registraci programu, Přehled kompilací