Záložky, Nastavení, Datum a čas

Ovládacími prvky, které jsou zde umístěny přizpůsobíte program tak, aby počítal vždy co nejpřesněji.
Pokud vyberete volbu Nastavit systémový čas podle …, bude po navázání spojení váš systémový čas počítače seřízen podle přesného světového času. Do editačního řádku je možné vložit jméno nebo IP adresu libovolného časového serveru (jejich seznam naleznete na Internetu). Tento časový server je také použitý při volbě seřízení hodin z lokální nabídky u ikony v systémovém pruhu.

Pro seřizování času je ve Windows Vista nutné, aby byl čas seřizován s patřičnými systémovými právy. Pokud nechcete celý Connection Meter spouštět s právy administrátora postačí, když spustíte službu CMService (Nastavení/Spojení/Funkci Odpojit/připojit přes zařízení zpřístupnit všem uživatelům Windows (CMService)). Čas bude Connection Meter seřizovat prostřednictvím této funkce.

Pro zjišťování přesného času z časových serverů je možné na Internetu používat několik přenosových protokolů. ConMet umožňuje ve volbě Čas zjistit pomocí protokolu výběr dvou z nich. Protokol TCP/37 (time) je v poslední době již překonaný a v prostředí Internetu jej podporuje čím dál méně časových serverů. Funguje tak, že klient se zeptá serveru na čas a ten mu ho v určité podobě jen předá. Mnohem pokročilejší je protokol SNTP (Simple Network Time Protocol), který podporují všechny časové servery a některé směrovače. Tento protokol počítá i se zpožděním paketu s dotazem/odpovědí. Servery v odpovědi také předají svoji přesnost (stratum), která je 1 pro ty, které jsou připojeny přímo v atomovým hodinám, 2 pro ty, které se seřizují podle nich atd. Pokud v ConMetu nastavíte použití protokolu SNTP, najdete v řádku s informaci o seřízení (v těchto Nastaveních) i stratum použitého serveru.

Pokud chcete zajistit pravidelné seřizování systémového času Vašeho počítače, můžete zvolit interval Každých X hodin seřídit čas.

Rozložení svátků v roce bývá nepravidelné. Program automaticky při změně letopočtu vygeneruje seznam svátků. Ty jsou vždy ve stejné dny s výjimkou Velikonočních svátků, jejichž datum Connection Meter® výpočtem zjistí. Můžete také sami definované svátky vkládat (Přidat) a odebírat (Odebrat), úpravy se vkládají do textového souboru svatky.txt, ten můžete i editovat. Definované svátky jsou použity i pro počítání poplatků za čas a data.

V hlavním okně programu se v registrované verzi zobrazují jmeniny případně jméno státního svátku. V Kalendář země je možné zvolit, jestli má být zobrazen kalendář České republiky nebo Slovenské republiky. Tímto nastavením změníte také jmeniny v kalendáři pomůcek a v plovoucím okně.

Charakteristika a popis programu, Hlavní okno aplikace, Přehledy, SMS brána, Textové záznamy, ConMet QIP Plugin, Podmínky užívání a postup při registraci programu, Přehled kompilací