Záložky, Nastavení, Spojení, Limity

Větev Limity slouží k nastavení finančních limitů pro jedno připojení, den, období. Můžete si zde zvolit délku spojení, částku a datové toky, při kterých vás má program upozornit nebo(a) odpojit nebo vypnout počítač. Jestliže je vybrána volba odpojení při překročení určité délky spojení nebo částky a vy se pokusíte připojit i při jejím překročení, ConMet vás nepřipojí. Délka spojení v období se počítá v rámci období ceny za čas.

Pokud je do systému přihlášený neadministrátor a ConMet je nastaven do administrátorského režimu (Nastaveni/Aplikace/Administrátorem programu je uživatel …), není možné nastavení v této větvi měnit.

Charakteristika a popis programu, Hlavní okno aplikace, Přehledy, SMS brána, Textové záznamy, ConMet QIP Plugin, Podmínky užívání a postup při registraci programu, Přehled kompilací