Záložky, Nastavení, Spojení, Zvuky a informace

Zvuky a informace, zde si máte možnost určit, kdy a jakým způsobem vás má program informovat o blížícím se konci časové jednotky a o tom, že spojení už určitou dobu trvá.

Můžete si zvolit libovolný zvukový signál. Jestliže jej však neurčíte, program použije implicitní zvuk Windows. Jestliže Vám nevyhovuje přehrávání zvukových souborů, můžete si sami nadefinovat melodii, kterou má ConMet přehrát na interním reproduktoru počítače, tuto melodii popište v editačním řádku posloupností frekvence[Hz],délka_tónu[ms],délka_čekání[ms], posloupnost můžete opakovat pro libovolný počet tónů (například vložte obsah uvozovek: “880,5,5,1320,5,5,880,5,5,1320,5,0”).

Můžete také určit, že se má informace zobrazit v samostatném okně.

Jestliže to programu umožníte, pak budete viditelně informování o konci jednotky vámi zvoleným textem v okně, které bude obsahovat tlačítko s možností Odpojit. Toto okno je vždy na popředí a samo po sedmi sekundách zmizí (jestliže překáží – stiskněte OK). Použití informačního okna je vhodné i v případě, že nemáte zvukovou kartu. Jestliže budete tuto možnost programu používat, můžete každou časovou jednotku využít až do konce – používat tedy Internet ekonomicky. Podobným způsobem máte možnost nastavit i informaci o tom, že je připojení k účtu aktivní určitou dobu, kterou zadáváte v sekundách. Pro pravidelné opakování informace máte možnost voleb Oznámit až konec X jednotky a po ní následujících násobcích Y. Můžete být takto informování například před koncem 60., 70., 80., … (X=60, Y=10). Pro pravidelné opakování po určitém čase zvolte Upozornění pravidelně opakovat po X sekundách (po navázání spojení). V tomto případě budete informováni po prvním upozornění vždy po uplynutí následujících X sekund. V polích pro zadání textu zprávy je možné použít symbol %s. Ten je pak v dialogu nahrazen časovým údajem (před jednotkou hodnotou zůstatku sekund, informace o spojení určitou dobu je pak doplněna délkou spojení).

Pro majitele notebooků jsou následující dvě funkce. Upozornit při nabití baterie nižším než zobrazí text s upozorněním na stav baterie. Volba Při úrovni baterie nižší než X% tento údaj v plovoucím okně rozblikat zvýrazní blížící se vybití baterie v plovoucím okně, tento údaj zobrazíte v Nastavení/Obsah pl. okna/stav nabití baterie.

Charakteristika a popis programu, Hlavní okno aplikace, Přehledy, SMS brána, Textové záznamy, ConMet QIP Plugin, Podmínky užívání a postup při registraci programu, Přehled kompilací