Záložky, Nastavení, Vzdálený přístup

Pro sledování údajů měřených Connection Meterem nemusíte být přímo u počítače na které je tento program spuštěný. Pokud aktivujete funkci "Aktivovat vzdálený přístup přes www prohlížeč", spustí se cca 15 sekund po startu programu vlastní www server. Výstupem tohoto serveru je stránka s obsahem plovoucího okna tak, jak máte nastaveno v Nastavení/Obsah pl. okna včetně barev. Pro přehlednost je zvolen sloupcový tvar plovoucího okna. To se zobrazí vždy, když je měření aktivní, není ale nutné, aby bylo plovoucí okno zobrazeno na obrazovce monitoru. Protože se na dotaz generuje a předává www stránka s obsahem, je objem předaných dat minimální. Pokud má Váš počítač veřejnou IP adresu, např. 195.39.8.101, stačí zadat na libovolném počítači v Internetu adresu www stránky http://195.39.5.101/ a v prohlížeči se zobrazí plovoucí okno. Ve firewallu na počítači povolte funkci www serveru na počítači, slušný firewall se samozřejmě okamžitě zeptá. Jestliže Vám zprostředkovatel dynamicky přiděluje IP adresu, můžete využít službu "Dynamic DNS" nebo podobnou. Ta zajistí, že Váš počítač vždy při připojení oznámí svojí aktuální IP adresu názvovému serveru této služby a ten tak bude vždy dohledatelný pod stejným jménem, např. jannovak.dyndns.org. Www stránka s výstupem Vašeho Connection Meteru tak bude vždy na http://jannovak.dyndns.org/

Jestliže máte místní síť oddělenou firewallem, máte nejspíš IP adresy vnitřní sítě dynamicky přidělované (DHCP). Vždy ale máte možnost na routeru (bráně) zvolit, jakou IP adresu má pro MAC (zjistíte v ConMetu Nástroje/Rozhraní) Vašeho počítače DHCP vždy přidělit, tedy i u dynamicky přidělovaných IP si můžete pevně danou IP zajistit a zajistit si tak i stále stejnou adresu, kde www stránku Vašeho Connection Meteru najdete. Pro sledování počítače z vnitřní sítě můžete využít přesměrování aktivované na bráně. Přesměrování zajistí, že požadavky na www stránky (port TCP/80) jsou přesměrovávany na počítač uvnitř sítě (např. 192.168.1.2, pokud jím je Váš počítač s www serverem Connection Meteru). Pokud na libovolném počítači v Internetu zadáte v prohlížeči adresu Vašeho počítače, obrátí se prohlížeč na Váš firewall, ten pak přesměruje požadavek do vnitřní sítě na počítač s Connection Meterem, ten předá www stránku s obsahem plovoucího okna zpět do prohlížeče v Internetu.

Je možné, že se nepodaří vnitřní www server Connection Meteru aktivovat protože je port TCP/80 na Vašem počítači už obsazen. V nastavení této funkce si samozřejmě můžete určit provoz serveru na jiném portu. Protože je port 80 výchozí, nezadává se do adresy, jinak je nutné do prohlížeče zadat za adresu počítače dvojtečku a port (např. http://192.168.1.2:8080/).

Chcete-li provozovat v lokální síti víc počítačů a sledovat je z Internetu, můžete na každém z počítačů spustit vzdálený přístup na jiném portu a přesměrování na bráně nastavit tak, že budou požadavky na jednotlivé porty přesměrovávány na jiné počítače, např. port 8080 na 192.168.1.2:8080 a port 8081 na počítač 192.168.1.3:8081, změnou portu za jménem nebo IP určítě z Internetu který počítač z vnitřní sítě chcete sledovat.

Vzdálený přístup může obsahovat údaje, které není dobré zpřístupnit každému. Proto Connection Meter umožňuje určit přístupové jméno a heslo, při požadavku zobrazí prohlížeč dialog pro zadání těchto údajů a teprve při správném zadání se předá obsah plovoucího okna.

Otestování funkce je možné na lokálním počítači s Connection Meterem v prohlížeči zadáním http://127.0.0.1/

Volbou "Ve vzdáleném přístupu zobrazit informace o aktivních aplikacích a otevřených www stránkách." můžete povolit nebo zakázat předávání informací o otevřených aktivních oknech v systému. Pokud povolíte, zobrazí se na stránce "Přehled" vzdáleného přístupu titulek aktivního okna, pokud je tímto oknem prohlížeč www stránek, je tento titulek odkazem na otevřenou stránku. Zobrazí se také aplikace a index verze, které otevřené okno náleží. Tato jednoduchá funkce umožní rychle předat na jiný počítač adresu www stránky, je velice užitečná při stahování většího objemu dat. Pokud totiž necháte aktivní okno stahujícího programu, je s největší pravděpodobností i stav uveden v titulkovém pruhu aktivního okna a funkce vzdáleného přístupu Vám předá jeho text. Monitor tedy může být vypnutý a Vy přesto zjistíte co se na něm děje. Další možností využití této funkce je např. vzdálené sledování toho, co dělají děti u počítače.

Pokud používáte v domácnosti nebo firmě víc počítačů s Connection Meterem, můžete z jednoho z nich vytvořit společné úložiště se záznamy měření všech počítačů v síti. V hlavním okně programu, na záložce "Záznamy" se tak v historii připojení zobrazí záznamy nejen vlastní, ale i záznamy, předané z ostatních počítačů. Ty jsou označeny jménem počítače v hranatých závorkách a jménem uživatele. Díky tomu budou také sumy přenesených dat v hlavním okně na záložce "Statistiky" vypočítány jako suma všech přenosů počítačů v síti, případně vhodným výběrem přepínačů na této záložce můžete zjišťovat časy měření (spuštění), přenosy dat jednotlivých počítačů v síti v obdobích. To vše na jediném počítači v jediném programu.

Aby se z Connection Meteru stalo úložiště stačí na něm aktivovat funkci vzdáleného přístupu (zřejmě zabezpečenou přístupovými údaji, jménem a heslem). Předávání záznamů aktivujete na všech ostatních počítačích v síti, na všech Connection Meterech aktivujte volbu "Záznamy o měřeních předávat na druhý počítač" a zadejte jeho jméno nebo IP adresu v síti, případně jméno a heslo pro jeho vzdálený přístup. To, jestli bude možné záznamy předávat, tedy je vše správně nastavené, můžete ihned otestovat pomocí tlačítka "Otestovat". Pak už se nemusíte o nic starat. Při každém spuštění (a připojení) Connection Meter projde všechny záznamy za poslední měsíc a pokud najde nějaký nový, předá ho do společného úložiště, tedy na počítač se vzdáleným přístupem.

Přesměrování

Součástí služeb zprostředkovatele připojení k Internetu je i umožnění přístupu k SMTP serveru. Tento server přijímá elektronickou poštu, kterou po zpracování předává na poštovní servery příjemců.

Protože je v současné době velmi rozšířené rozesílání reklamních dopisů, omezují zprostředkovatelé příjem pošty tak, že se příjemce musí autorizovat, případně je pošta pro cizí domény přijímána jen v případě, že se odesílatel připojil ze sítě poskytovatele připojení k Internetu. V praxi to vypadá tak, že dopisy k předání přijme server smtp.volny.cz jen v případě, že budete připojeni k Internetu přes modem patřící do sítě zprostředkovatele volny.cz. Pokud budete připojeni přes jiného zprostředkovatele, nebude pošta ke zpracování přijata.

Uživatelé Internetu, kteří používají více zprostředkovatelů připojení k Internetu tak musejí buď neustále měnit adresu SMTP serveru v poštovním programu nebo se musejí při odesílání pošty připojit přes modem zprostředkovatele, jehož SMTP server používají.

Řešení tohoto problému přináší Connection Meter® v podobě funkce Přesměrování. Pokud ji aktivujete, můžete jako SMTP server v poštovním programu nastavit adresu Vašeho počítače (na lokálním počítači 127.0.0.1). V nastavení Přesměrování pak pro každý používaný účet … SMTP server zprostředkovatele připojení k Internetu.

Vzhledem k tomu, že některé programy mohou už SMTP port Vašeho počítače používat, je možné nastavit port jiný. V tomto případě změňte hodnotu … na portu a v programu, který poštu do Connection Meteru® předává nastavte předávání pošty na hodnotu, kterou jste zvolili.

Příklad nastavení:

Používám Connection Meter® na jediném počítači, ze kterého se připojuji přes zprostředkovatele volny.cz a quick.cz, interdata.cz. V poštovním programu zvolím SMTP server: 127.0.0.1. Pro účty telefonického připojení pak v Nastavení/Přesměrování/… server postupně zvolím poštovní servery zprostředkovatelů:.

V nastavení … na portu můžete nechat smtp.

Po připojení je pak možné odesílat dopisy bez ohledu na to, jakého zprostředkovatele jsem použil.

Jestliže je možné používat nějaký SMTP server pro odesílání pošty i v odpojeném stavu, zadejte prosím jeho označení do V odpojeném/nedefinovaném stavu předávat přes. Pošta bude směrována na tento server i v případě, že nebyla zadána adresa pro některý z účtů tel. připojení sítě.

Tato funkce pracuje i pro jiné porty na serveru, proto můžete za adresu serveru číslo libovolného portu. Např. pokud přesměrujete Váš TCP port 80 na port 80 jiného počítače, bude Váš počítač chovat jako WWW server. Všechny požadavky budou přesměrovány na druhý počítač.

Tato funkce je dostupná jen v registrované verzi!!!

Charakteristika a popis programu, Hlavní okno aplikace, Přehledy, SMS brána, Textové záznamy, ConMet QIP Plugin, Podmínky užívání a postup při registraci programu, Přehled kompilací