Novinky a tipy

Tři nejčastější chyby. ... a nebo spíš nedorozumění? [22.07.2011]

I když se moc snažíme vytvářet program tak, aby byla jeho instalace i používání co nejjednodušší, obracejí se na nás občas uživatelé se žádostí o pomoc při řešení, dnes už opravdu několika mála problémů, které mohou nastat. Čtěte dál a zjistíte, že jde opravdu jen o maličkosti, které kliknutím myši vyřešíte:

  • Selhává automatické spouštění při startu Windows. V první řadě prověřte, jestli máte aktivní v hlavním okně Connection Meteru na záložce Nastavení, ve větvi Aplikace volbu Startovat automaticky při startu Windows. Pokud tato volba aktivní je a přesto se program nestartuje, zasáhla u Vás zřejmě ochrana Windows. Ta blokuje spouštění aplikací u kterých uživatel zvolil spouštění s právy správce. Řešení je opět snadné. V běžném správci souborů vyhledejte soubor ConMet.exe (zřejmě ve složce C:\Program files\ConMet\) přes pravé tlačítko myši otevřete nabídku u tohoto souboru. V ní zvolte Vlastnosti, otevře se okno, kde na záložce Kombatibilita zrušte všechny volby a potvrďte.

Vlastnosti ConMet.exe

  • Po aktualizaci se spustí nová verze programu, po restartu počítače se ale opět spusí ta starší. Určitě jde o situaci, kdy máte v počítači instalovaných víc kopií programu. Pohledejte disk: Otevřete program „Průzkumník Windows“ a „Počítač“ vlevo ve stromu. Stisknete tlačítko „Hledat“ v horní části průzkumníka a vyberete „Všechny počítače a složky“. Jako „Část nebo název souboru“ zadáte slovo „ConMet.exe“ (bez uvozovek). Stisknete „Hledat“ a v pravé části se objeví všechny soubory s tímto jménem. Ve Windows Vista/7 stačí v okně „Průzkumník Windows“ zvolit „Počítač“ a vpravo nahoře vyplnit „Prohledat: Počítač“, zadejte „ConMet.exe“.
    Najdete tak všechny soubory ConMet.exe, přes pravé tlačíko myši ve vlastnostech souboru zjistíte čísla verzí těchto souborů. Starší verzi smažte, novější spusťte.
  • Program neměří, nepracuje, plovoucí okno není vidět. Máte zřejmě ADSL, VDSL, tedy trvalé připojení a Connection Meter v režimu dočasných připojení (např. pro připojení přes mobilní telefon). Řešení je tedy opět snadné: v hlavním okně programu v nabídce Soubor zvolte Druh připojení a zde počítač je trvale připojen k Internetu přes síťovou kartu.