Novinky a tipy

Aby byl graf rychlosti dobře vidět [23.06.2011]

Verze 8.5.0 už je ke stažení několik dní. Je možné, že jste v ní přehlédli jednu velmi užitečnou novinku.

Funkce automatického určení maxima v grafu datových toků (tedy toho zubatého grafu, který zobrazuje rychlost připojení v čase) má jednu slabinu. Pokud totiž krátkodobě vyskočí rychlost na vrchol, posune se horní hranice a občas trvá dost dlouho, než se hodnoty toků vyrovnají. Tedy např. pokud budete poslouchat internetové rádio rychlostí 128kbps a přitom načtete stránku rychlostí 10Mbps, vyskočí maximum na hodnotu 10Mbps cca na 15 minut.

Pokud chcete, můžete zkrátit čas sledování toků v Nastavení/Graf datových toků/Evidovat hodnoty za posledních ...

Mnohem rychlejším řešením je nová funkce v místní nabídce u hodin, Maximum grafu pro rychlost/Reset grafu.

Reset grafu