Podpora

Na Internetu není nikdo anonymní [24.04.2014]

Co říká prohlížeč?

Od okamžiku, kdy začnete z počítače využívat Internet, začnete na mnoha místech zanechávat stopy. Zjišťujete, jestli nepřišly nové dopisy na poštovní server, připojíte se k ICQ, posloucháte Internetová rádia, to vše jsou činnosti, při kterých z Vašeho počítače putují požadavky směrem k serverům a ty si při poskytování služeb zapisují odkud jaké požadavky přišly.

I když jen procházíte Internet pomocí prohlížeče WWW stránek, dá se toho o Vašem počítači na dálku hodně zjistit. Každá žádost na WWW server o stránku je vlastně řada čísel. Tato řada čísel představuje textový popis toho jaký program z jakého počítače si o co říká. Z "dotazu" je možné zjistit jaký používáte systém, jaký prohlížeč, z jaké stránky jste přišli. I když je to možné, běžný uživatel Internetu tyto informace nemodifikuje ani neblokuje, takže správci WWW stránek mohou díky těmto informacím zjistit odkud návštěvníci na stránky přicházejí (Referer), z jakého místa (klikněte na tento odkaz pro "lokalizaci") a jaké sítě (od jakého zprostředkovatele) , případně jak mají vybavený počítač.

Velmi často se do WWW stránky vkládá malý obrázek, který naštete z jiného serveru, zabývajícího se jen sledováním přístupů. I tento obrázek musí Váš prohlížeč z tohoto serveru načíst a tím pádem jsou na tento server odeslány i dodatečné informace, autor www stránek má možnost sledování přístupů, může je porovnávat se statistikami jiných serverů.

Paranoidní člověk se lekne, asi se začne na Internetu bát. Pro uklidnění ale dodávám, že jde vždy jen o statistická data. Autory stránek většinou stejně zajímají jen přístupy a o podrobnější informace se zajímají proto, aby mohli poskytovat kvalitnější služby.

Ukecaný email

Elektronická pošta je nejdůležitější službou na Internetu. Bohužel občas ji lidé zneužívají k rozesílání hloupostí a nesmyslů, reklamy, atd. Možná Vám dorazil do schránky dopis u kterého jste chtěli zjistit odkud přišel, kdo ho z jakého počítače kdy odeslal. ... i to se dá zjistit.

Každý dopis putuje po Internetu z Vašeho počítače, přes poštovní server Vašeho zprostředkovatele na cílové místo, kterým bývá poštovní server zprostředkovatele příjemce dopisu. Kam dopis nakonec dorazí určuje jméno domény, to za znakem zavináč. Jméno uživatele v doméně určuje to před zavináčem.

Váš poštovní program dopis před odesláním označí tzv. hlavičkou, do ní se cestou podepisují poštovní servery a pokud s dopisem něco provádějí, přidávají dodatečné informace. Celý dopis, který k Vám dorazil, můžete v poštovním programu zobrazit i s hlavičkou pomocí funkce "Zobrazit zdrojový kód zprávy". Uvidíte možná mnoho, ale užitečných informací, ze kterých se dá dost přečíst a zjistit. Sledujte jednotlivé řádky v hlavičce dopisu:

Return-Path: 
Received: from slimak.dkm.cz (smtp.dkm.cz [62.24.64.34])
   by relay1.volny.cz (Postfix) with SMTP id F310888BB1
   for ; Thu, 12 Jun 2008 16:37:33 +0200 (CEST)
Received: (qmail 96112 invoked by uid 0); 12 Jun 2008 14:37:33 -0000
Received: from unknown (HELO "192.168.15.10") (124.10.41.241)
   by smtp.dkm.cz with SMTP; 12 Jun 2008 14:37:32 -0000
Message-ID:
Date: Thu, 12 Jun 2008 16:37:32 +0200
From: "Jan Novak"
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; cs-CZ; rv:1.8.1.6) Gecko/20070802 SeaMonkey/1.1.4
MIME-Version: 1.0
To: Jiri Vesely
Subject: Pozdrav
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 7bit
X-Virus: no (m2.volny.cz - Thu, 12 Jun 2008 16:37:34 +0200 (CEST))
X-Spam: no (m2.volny.cz - Thu, 12 Jun 2008 16:37:34 +0200 (CEST))
X-Received-Date: Thu, 12 Jun 2008 16:37:34 +0200 (CEST)

Ahoj, jak je?
 • Odeslal ho uživatel se jménem (From:) Jan Novak s elektronickou adresou jan@domena.cz (to je to jméno a email, které píšete do poštovního programu).
 • Pokud by došlo k problému při doručení nebo na dopis chtěl někdo odpovědět, odpoví se na email (Return-Path:) jan@domena.cz.
 • Dopis je určený pro (To:) Jiri Vesely s emailem jiri@volny.cz.
 • Předmět zprávy (Subject:) je Pozdrav.
 • Můžete zjistit i poštovní program (User-Agent:), který odesílatel použil, byl to nějaký produkt Mozilly.
 • Cestou nějaký server dopis odspamoval a odviroval (X-Virus:, X-Spam:)
 • Nejzajímavější je cesta dopisu:
  • Dopis byl odeslán (Received:) z nějaké lokální sítě (u někoho doma) z počítače s vnitřní adresou 192.168.15.10., navenek ale vystupoval s adresou 124.10.41.241., 12. června 2008 ve 14:37:33 ho přijal poštovní server se jménem smtp.dkm.cz. Všimněte si, že se dá zistit odkud a v kolik hodin byl dopis předán k odeslání. Protože jsou adresy počítačů snadno dohledatelné a zprostředkovatelé evidují, kdy kdo jakou jejich adresu používá, může se snadno dohledat odkud dopis skutečně odešel.
  • Předávání pokračovalo do té doby, dokud dopis nedorazil na poštovní server domény, ze které je elektronická adresa příjemce (relay1.volny.cz).

Elektronická pošta je skvělá služba, která možná odebrala klasickým pošťákům práci, nám ale umožňuje poslad dopis komukoliv s tím, že ho dostane téměř okamžitě, třeba o půlnoci.

 

Lokalizace počítače

Každé zařízení připojené do Internetu má vlastní adresu, jedinečné číslo. Veškerá data, která toto zařízení posílá a přijímá obsahují jako identifikaci tuto IP (Internet Protocol) adresu. I Váš počítač při připojení na Internet má buď dočasně nebo trvale přidělenou IP adresu, tu Vám při připojení přidělí zprostředkovatel připojení do Internetu. Nejpoužívanější adresy IPv4 se zjednodušeně zapisují jako čtyři čísla v rozsahu 0-255 oddělená tečkou.

Jestliže k Vám dorazil dopis u kterého chcete zjistit odkud přišel nebo Vás prostě někdo otravuje a chcete podle jeho IP zjistit kdo to je, nemáte moc možností na zjištění identity. Dohledat majitele IP adresy můžete na stránce RIPE, zde jen zadejte IP adresu a odeslat formulář. Zjistíte nejspíš firmu, které adresa patří. Pokud chcete zjistit přímo jméno a adresu uživatele, který v určitý čas adresu používal, musíte požádat vlastníka této adresy. Ten Vám ale zřejmě nic nesdělí, tedy pokud náhodou nejste policie vyšetřující trestný čin.

Můžete se tedy spokojit alespoň s lokalizací místa, kde je IP adresa s největší pravděpodobností používána. Lokalizace adres se používá hlavně k marketingovým účelům. Vlastník WWW stránek může snadno dohledat odkud má nejvíc návštěv a zjistit tak, na jaké regiony by se měl zaměřit s cílenou reklamou. Pro zeměpisnou lokalizaci můžete použít stránku Lokalizace IP, zjištění polohy zařízení na mapě. Zde je užitečný formulář s názvem Ip Locator, zadejte IP a stiskněte Look Up. Server Vám napíše místo odkud je adresa a ukáže ho i na mapě.