Novinky a tipy

Vše důležité o připojeních najdete na záložce Záznamy [11.10.2011]

Rozložení prvků v hlavním okně Connection Meteru je už mnoho let stejné, přehledné. V horní části okna jsou roletové seznamy jejichž nastavení slouží hlavně k ovládání funkcí umístěných na třech záložkách: Záznamy, Statistiky a Nastavení.

Na záložce Záznamy program zobrazuje informace o jednotlivých měřeních připojení. Tedy hlavně kdy se začalo měřit, jak dlouho měření trvalo a jaké množství dat se přeneslo, případně kolik vás připojení stálo. Jaký měsíc chcete zobrazit zvolíte v horní části hlavního okna.

Záznamy v tabulce můžete seřadit podle jednotlivých sloupců jednoduše, kliknete nad záhlavním (tedy šedivým řádkem) příslušného sloupce. Druhé kliknutí změní směr řazení ze vzetstupného na sestupné a naopak.

Dvojtým kliknutím nad záznamem otevřete okno, ve kterém můžete záznam upravit, případně ho z historie úplně odstranit.

Záložka Záznamy

Přes pravé tlačítko myši v tabulce otevřete nabídku, která obsahuje možnosti zobrazení a úprav záznamů. Zde najdete možnost exportu záznamů přes schránku Windows, funkce pro jejich přepočítání (podle aktuálně nastavených tarifů) a opravu.