Novinky a tipy

Jak na zálohování a obnovení ze zálohy [04.08.2011]

Connection Meter má už téměř od začátku funkci zálohování a obnovení ze zálohy, ta pracuje velice jednoduše. V hlavní nabídce programu v nabídce Soubor zvolte Zálohovat a v okně, které se otevře, zvolte co chcete zálohovat.

Zálohování

Svátky není nutné zálohovat, program je umí vytvořit automaticky. Pokud byste zálohu přenášeli na jiný počítač, zlobilo by i obnovení zálohy nastavení, proto ani nastavení nezálohujte. Potvrďte výběr OK a zvolte do jakého souboru se má záloha provést, vyberte nějaké bezpečné místo, např. flash disk. Záloha se provede do jediného komprimovaného cmz souboru.

Obnovení ze zálohy je opět jednoduché. V nabídce Soubor zvolíte Obnovit zálohu a zvolíte soubor se zálohou.

Jak obnovit data, když jste zapomněli zálohovat?

Jestliže Vám například náhle selhal systém a Vy nemáte k dispozici aktuální zálohu dat Connection Meteru, nemusíte nutně o všechny záznamy přijít. Stačí jen, abyste měli k dispozici starší systémový disk Windows, tedy zřejmě bývalý disk s označením C:

Otevřete průzkumníka Windows a v nabídce (F10) Nástroje/Možnosti složky/Zobrazení zvolte zobrazení skrytých souborů a složek Zobrazovat skryté soubory, složky a jednotky. Vyberte starší systémový disk a na něm vyhledejte starší společnou složku Connection Meteru, bude mít název:

  • Windows 7/Vista ProgramData\ConMet
  • Windows XP Documens and Settings\All Users\Application Data\ConMet

V této složce je podsložka s názvem Archiv, tu jednoduše přesuňte do současné společné složky programu, cestu k ní najdete v Nastavení/Aplikace/Společná. Tak jste obnovili záznamy o měřeních, tedy to co je v hlavním okně na záložce Záznamy.

Pro obnovu uživatelských záznamů, tedy adresáře SMS brány, textových záznamů, atd. použijte funkci Connection Meteru Soubor/Převzít záznamy uživatele.

Převzít záznamy

Pomocí tlačítka Najít vyhledejte starší uživatelskou složku Connection Meteru, bude na starším systémovém disku ve složce

  • Windows 7/Vista Users\UZIVATEL\AppData\Roaming\ConMet
  • Windows XP Document and Settings\UZIVATEL\Application Data\ConMet

Při správném výběru složky se po zaškrtnutí toho co chcete obnovit objeví jméno uživatele, jehož záznamy chcete obnovit. Zvolte a potvrďte, postup zopakujte pro všechny záznamy, které chcete obnovit.