Podmínky užívání a registrace programu Connection Meter®

 1. Veškerá majetková práva k počítačovému programu Connection Meter® ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. vykonává Mgr. Tomáš Papoušek. Ten jako vlastník a tvůrce produktu určuje způsob šíření, instalace a registrace programu.
 2. Programový kód Connection Meteru® není povoleno disassemblovat, procházet a krokovat, je zakázána jeho modifikace.
 3. Neregistrovanou verzi je možné šířit bez omezení, instalátor a aplikace mají v této verzi v záhlaví aplikace označení NEREGISTROVÁN.
 4. Registrací získává uživatel zdarma přístup ke všem aktualizacím tohoto programu a dat po dobu jednoho roku (případně více let při obnovení). Po skončení registračního období může libovolně dlouho používat registrovanou verzi staženou a nainstalovanou ve svém registračním období bez možnosti zákaznické podpory i možnosti využívat funkce serverů programu. Registraci je možné kdykoliv obnovit a tím si zajistit nové verze i uživatelskou podporu.
 5. Registrace programu Connection Meter® je podle Občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.) považována za službu, vyplnění a odeslání formuláře registrace se považuje za její závaznou objednávku. Poplatek za registraci nebo její obnovení je nevratný.
 6. Každý registrovaný uživatel smí používat jen jedinou kopii programu Connection Meter® na jediném počítači. V případě více operačních systému na jednom počítači, je možné používat jednu registraci programu.
 7. Registrovaný uživatel smí Connection Meter® používat na komerčním zařízení nebo pro komerční účely.
 8. Je zakázáno používání a instalace registrované verze tohoto programu uživatelem, který není označen autorem programu jako registrovaný uživatel programu Connection Meter®.
 9. Registrovaný uživatel nemá právo registrovanou verzi poskytovat druhým fyzickým ani právnickým osobám.
 10. Je zakázáno zveřejňování a šíření přístupového kódu a registračního jména.
 11. Uživatel programu je povinnen dodržovat pravidla a podmínky SMS bran operátorů! Při používání programu je povinen dodržovat zákony a pravidla slušného chování na Internetu.
 12. Pokud registrovaný uživatel programu Connection Meter® poruší tato pravidla, bude mu okamžitě zrušena registrace tohoto programu bez nároku na navrácení registračního poplatku.
 13. Výrobce tohoto software neručí za škody způsobené jeho používáním. Vzhledem k možným konfliktům s jiným software a změnám na Internetu není možné zajistit správnou funkci, hlavně starších verzí, tohoto programu.
 14. Vyplněním formuláře registrace uživatel souhlasí s využitím elektronické adresy a registračního jména k zasílání informacím, souvisejícím s registrací a používáním programu.
 15. Registrací nebo instalací tohoto programu vyjadřuje uživatel souhlas s těmito podmínkami.