ConMet QIP Plugin 2.2

O pluginu

Náhled pluginuRychlá a pohodlná komunikace mezi uživateli Internetu je v dnešní době nezbytností. Elektronická pošta je pomalá a pokud se rozhodnete pro nějaký komunikační program typu ICQ zjistíte, že ne každý je uživatelem Vámi zvolené služby. Univezální programy podporující víc protokolů jsou proto nezbytností. Pokud takový univerzální program vylepšíte vhodnými doplňky, získáte opravdu užitečný nástroj. Asi nejlepším alternativním IM klientem je program QIP. Existuje k němu celá řada doplňků s jejichž pomocí můžete okno kontaktů (ICQ, GTalk, Jabber, ...) rozšířit informacemi o počasí, televizním programu, přehrávačem rádií atd.

ConMet QIP Plugin je doplněk, který Vám dává možnost rozšířit si okno kontaktů o vše, co poskytuje plovoucí okno Connection Meteru. Stáhněte si balíček s Pluginem a ten rozbalte do podsložky QIP Plugins. Pro tento plugin použijte složku se jménem cm_QIP, v ní by měla být hlavně knihovna cm_QIP.dll. Po restartu QIP Infium se plugin objeví v seznamu Nastavení(QIP)/Pluginy. V Connection Meteru aktivujte předávání na záložce Nastavení/Obsah pl.okna/QIP, zde zvolte do QIP a ve sloupci v QIP vyberte jaké informace chcete vidět. Pokud chcete mít v QIP graf historie datových toků, aktivujte Nastavení/Graf datových toků/V QIP zobrazit graf. Nic dalšího nemusíte nastavovat, vše co máte zvoleno na této záložce bude předáváno i do QIP, každé pole v plovoucím okně Connection Meteru bude představovat jeden speciální kontakt QIP. Přenáší se i blikání, takže nový dopis, odesílání SMS, ... nepřehlédnete. Bublinová nápověda kontaktů nese podrobnější informace o jednotlivých položkách.

Dvojité kliknutí nad kontaktem má stejný význam jako jednoduché kliknutí v plovoucím okně:

 • úroveň WiFi signálu otevře okno se seznamem síťových zařízení (ve Windows XP) nebo dialog pro připojení (Windows Vista a výše)
 • datum otevře okno pomůcek se zvoleným kalendářem
 • volné místo na discích otevře zvolený disk v průzkumníku Windows
 • přesný čas nebo příští úkol otevře okno pomůcek se zvoleným úkolovníkem s připomínáním
 • časovač otevře okno pomůcek se zvoleným časovačem
 • stopky otevře okno pomůcek se zvolenými stopkami
 • počasí otevře okno pomůcek se zvoleným počasím ze stránky yrno.cz
 • jmeniny otevře okno adresáře (SMS brány)
 • neodeslané SMS otevře SMS bránu (pro odesílání SMS do všech našich sítí zdarma i za poplatek)
 • skrýt plovoucí okno ukáže nebo skryje plovoucí okno
 • aktivovat spořič obrazovky, pokud je aktivní spořič, dojde k k jeho aktivaci, jestliže spořič aktivní není, dojde k přepnutí monitoru do úsporného režimu, monitor se opět zapne na pohyb myši
 • kliknutím uspat počítač převede počítač do úsporného režimu
 • skrýt plovoucí okno skryje nebo zobrazí plovoucí okno Connection Meteru
 • mezisoučet vytvoří záznam, ConMet začne počítat od začátku
 • rychlost spoje otevírá test rychlosti připojení
 • možnost odpojit/připojit umožní rychlé připojení nebo odpojení Internetu (vypnutím nebo zapnutím síťové karty zvolené v Nastavení/Spojení)
 • spustit/přehrát umožní spustit z QIP jakýkoliv příkaz (příkazového řádku), tedy např. libovolný program, který chcete z QIP spouštět
 • dvojitým kliknutím nad počtem zpráv elektronické pošty otevřete poštovní program, pokud máte zobrazenou sumu, otevře se poštovní program účtu s novým dopisem
 • dvojitým kliknutím nad libovolným jiným kontaktem obnovíte/skryjete hlavní okno Connection Meteru

Pravým tlačítkem myši nad počtem zpráv elektronické pošty aktivujete nové načtení počtu zpráv na poštovním serveru.

Instalace:

 • rozbalte archiv do složky QIP Infium\Plugins
 • restartujte QIP Infium
 • spuťte Connection Meter a na záložce Nastavení/Obsah pl. okna/QIP aktivujte předávání přes do QIP

Aktualizace, upgrade:

 • ukončete QIP Infium
 • rozbalte archiv do složky QIP Infium\Plugins
 • spusťte QIP Infium

Ke stažení cm_QIP22:

EXE

Pokud ještě nemáte nainstalovaný Connection Meter, můžete začít s neregistrovanou verzí ZDE.

Historie:

 • 2.2 - úprava zobrazování počasí, příprava pro Connection Meter 9.2.4
 • 2.1 - doplněna podpora funkce „Zobrazit plochu Windows“ i do QIP
 • 2.0 - aktualizace počasí na pravé tlačítko myši v informaci o počasí
 • 1.9 - doplněno otevřít disk kliknutím nad údajem o volném místě na disku v okně v QIP
 • 1.8 - stavový řádek Connection Meteru v QIP
 • 1.7 - zobrazení informace o předpovědi počasí v QIP
 • 1.6 - zobrazení informace o aktuálním počasí v okně QIP
 • 1.5 - podpora sledování stability připojení v okně QIP
 • 1.4 - doplněna možnost sledování stopek a času do vybití baterie
 • 1.3 - podpora nových funkcí, např. ovládání textových záznamů prostřednictvím okna kontaktů QIP Infium
 • 1.2 - možnost uspat počítač a spustit libovolnou, předem určenou aplikaci nebo příkaz kliknutím v okně kontaktů QIP
 • 1.1 - zobrazení úkolů v okně QIP
 • 1.0 - automatický výběr jazyka podle nastavení v systému
 • 0.9 - zobrazení volného místa ve fyzické paměti počítače
 • 0.8 - podpora zobrazení volného místa na discích
 • 0.7 - doplněna funkce překreslení kontaktů, ta jde vyvolat přes tlačítko v nastavení pluginu a také na dálku, např. při uzavření nastavení v ConMetu
 • 0.6 - zobrazení důležitých informací pomocí pružných čar, dva režimy: úsporný a v podobě klasického kontaktu
 • 0.5 - změna ikony při přijetí zprávy, příjem obsahu jmenin
 • 0.4 - verze řeší problém se zabezpečení předávání zpráv ve Windows Vista, např. po Upgrade komunikace ve Vistě mezi pluginem a ConMetem vázla, nyní bez problémů
 • 0.3 - do pluginu byla doplněna možnost zobrazení grafu datových toků, nyní je možno přímo v QIP sledovat stabilitu a rychlost připojení v čase. Pro zobrazení grafu je nutná spolupráce s Connection Meterem od verze 7.6.2. Komunikace s Connection Meterem od této verze probíhá pomocí fronty zpráv, v té se hromadí a postupně předávají hlavnímu oknu informace o kliknutí myši, barvách, fontech atd.
 • 0.2 - plugin kontroluje existenci a titulek okna, kterému dává příkazy na dvojité kliknutí a pravé tlačítko myši (tedy jestli dává opravdu pokyny Connection Meteru). Občas se při ukončování Windows objevila podivná chyba QIP v mnoha oknech, zřejmě souvisela s ukládáním nastavení v QIP (tento plugin nemá vlastní nastavení).
 • 0.1 - první verze pluginu, ten čeká na obsah pl. okna od Connection Meteru a pokud přijde, přesune ho v podobě kontaktů do okna QIP.

Užitečné odkazy:

 • Stáhnout si můžete QIP Infium včetně podpory češtiny ze stránky:
 • Doporučuji instalaci do samostatné složky, např. C:\Programy\QIP Infium\ po Instalaci už první spuštění proveďte s parametrem isolated, tedy např. C:\Programy\QIP Infium\infium.exe /isolated. Zajistíte si tak spuštění bez nutnosti registrace na serveru QIP (tam se případně ukládají nastavení atd., tedy pokud o to máte zájem, spusťte bez parametru).
 • Další skvělé pluginy ke stažení:
 • Pluginy se instalují jednoduše: nakopírováním do podsložky plugins QIP.