Podpora

Sledování WiFi

Možnost sledovat kvalitu WiFi připojení ocení hlavně majitelé notebooků. Funkce, které program využívá jsou součástí Windows XP (od SP2), Vista a samozřejmě Windows 7. Kromě kontroly rychlosti a stability připojení můžete v těchto systémech přes Connection Meter sledovat i další důležité parametry WiFi.

Nastavení programu je opravdu velmi jednoduché. Stačí jen zvolit zobrazení na záložce Nastavení/Obsah pl. okna/QIP.

Sledování WiFi

Pro grafické znázornění zaškrtněte graficky úroveň WiFi signálu, textové zobrazení aktivujte úroveň WiFi signálu. V některých typech Windows se bude úroveň zobrazovat jako převrácená hodnota (místo 100 nejsilnější bude 0 nejsilnější), to napraví volba zobrazit převrácenou hodnotu. Pokud máte v textu před textovou informací uvedeno %s, nahradí ConMet ho při zobrazení názvem připojeného přístupového bodu.

Jestliže zvolíte sledování WiFi, Connection Meter sám najde připojenou (aktivní) bezdrátovou síťovou kartu a zjistí úroveň signálu na ní. Jestliže není připojeno, zobrazí se informace o stavu. V připojeném stavu se zobrazí i úroveň, tedy kvalita připojení. Kliknutím nad údajem o WiFi v plovoucím okně otevřete klasický dialog připojení k WiFi.

Test rychlosti připojení, test stability připojení
Odpojit, připojit, každé připojení
Nastavit správně měření přenosů dat
Měření celé sítě sledováním routeru

Nejčastěji zde hledáte: Connection Meter, ConMet, QIP Plugin, měření WiFi, sledování rychlosti a kvality WiFi, sledování WLan, měření WLan, sledování AP, měření AP, zjistit kvalitu WiFi, šifrování WiFi, měření signálu wi-fi software, měření wifi signálu, měření kvality signálu wifi, měření signálu Wifi