Podpora

Nastavit správně měření přenosů dat

Program neměří data nebo ukazuje nesmyslně vysoké nebo nízké hodnoty přenosů? Pak je nutné ho správně nastavit.

V první řadě je nutné programu sdělit, jaký druh připojení používáte. To uděláte v hlavním okně, zde otevřete nabídku Soubor a v ní zvolte Druh připojení. Otevře se okno se dvěma nejdůležitějšími přepínači programu.

Druh připojení

  • Pokud zvolíte k Internetu se připojujete..., říkáte Connection Meteru, že má čekat a neměřit do té doby, než mu oznámí systém, že došlo k připojení. Program v tomto režimu samozřejmě podporuje i telefonické (GPRS ...) připojení sítě. Z Connection Meteru se tedy můžete k Internetu připojit.
  • Druhá volba počítač je trvale připojen... znamená, že program začne měřit hned po spuštění.

Pak už jen na záložce Nastavení vyberte vlevo větev Spojení, zde je volba Přenosy dat měřit přes.

Druh připojení

  • Pokud se připojujete k Internetu (GPRS, CDMA, modem ...), zvolte zde DUN
  • Jestliže je Internet dostupný stále, zvolte ...rozhraní a z roletového seznamu vyberte zařízení, přes které jste připojeni do Internetu (síťovou kartu). To samozřejmě jen pokud selže automatické zjištění Detekovat rozhraní z počítače do Internetu.
Nejčastěji zde hledáte: Connection Meter, ConMet, QIP Plugin, měření přenosů dat, přesné měření, režim připojení