Průvodce, Nastavení/Korekce přenosů

Korekce jsou velice užitečnou funkcí programu. Slouží k pravidelnému zpřesnění hodnot množství přenesených dat zjištěných Connection Meterem tak, aby byly shodné s hodnotami, které naměřil Váš zprostředkovatel.

Pokud Váš zprostředkovatel není v seznamu podporovaných sítí, můžete použít korekce podle routeru (tedy sledování toků na bráně z Vaší vnitřní sítě) nebo korekce "konstantou" (automatické snížení nebo zvýšení hodnot určitým koeficientem).

Důležitá nastavení: