Průvodce, Nastavení/Graf datových toků

V této větvi můžete změnit vlastnosti grafu, který zobrazuje množství přenesených dat v čase. Tento graf je ideální pomůckou pro sledování rychlosti a stability připojení.

Důležitá nastavení: