Průvodce, Druh připojení

Nastavení v tomto dialogovém okně je nejdůležitější přepínač programu. Zvolte druh připojení, který používáte.

Jestliže často střídáte druhy připojení, najdete tento přepínač i v nabídce programu u ikony telefonu vedle hodin Trvalé připojení.