Průvodce, Nastavení tarifů

V tomto okně zvolte ze seznamu název tarifu, podle kterého má Connection Meter počítat cenu za data. Jestliže máte tarif s datovým limitem, bude program na základě zvoleného tarifu zobrazovat čerpání limitů a zbývající blok dat v aktuálním období. Pokud nevíte, Váš tarif v seznamu není nebo neplatíte za data můžete zvolit "Default".

Kdykoliv později je možné tarifikaci v programu nastavit na záložce Nastavení/Cena za data.

V dialogu je také seznam zařízení přes které je možné sledovat datové toky. Zvolte zařízení směrem do Internetu, pokud nevíte (nebo se rozhraní mění), zvolte "Detekovat rozhraní z počítače do Internetu". Kdykoliv můžete měřené zařízení změnit v Nastavení/Spojení.