Učebnice Assembleru 86

Nedokumentované instrukce

Když firma Intel navrhovala mikroprocesor 8086, byly vloženy do instrukčního souboru i instrukce, které nebyly oficiálně uvedeny v tabulkách. Přesto je metodou pokusů programátoři objevili. Ve svých programech můžeme tyto instrukce používat. Máme však následující omezení:

  • Překladače assembleru tyto instrukce neznají, proto je do programu vložíme například následovně:
    DB $D4, 10. Kde DB je definice slabiky (libovolné), $D4 je kód instrukce, která má jeden operand, nyní hotnotu 10. Část DB v tomto případě samozřejmě neobcházíme JMP, necháme jí tedy provést, jakoby se jednalo o program.
  • Do budoucnosti není zaručena funkčnost těchto instrukcí na nových procesorech řady 86.

Seznam a funkci pro nás použitelných nedokumentovaných instrukcí najdete v tabulce instrukcí.

Směr