Učebnice Assembleru 86

Vkládaný assembler v jazyce Turbo Pascal

Vzhledem k jednoduchosti a názornosti se programovací jazyk Turbo Pascal vyučuje na školách. My se budeme zabývat tzv. vkládaným assemblerem. Jeho znalost umožní zrychlit námi psané programy, a přitom využívat výhod Pascalu ve snadném zápisu algoritmu. Vkládaný assembler je blok v programu psaném v jazyce Pascal. Tento blok začíná klíčovým slovem Asm a končí end. Řádky programu ve vkládaném assembleru se nečíslují a nemusí končit středníkem v případě, že na jednom řádku není více jak jedna instrukce (při více jak jedné instrukci musíme instrukce středníkem oddělit). Komentáře se píší do složených závorek, nesmějí však být uvnitř označení instrukce. Ve vloženém assembleru můžeme měnit obsahy registrů AX, BX, CX, DX, SI, DI, ES, F. Před návratem z bloku asm musíme obnovit hodnoty v registrech BP,SP, SS, DS.

Směr