Učebnice Assembleru 86

Tato učebnice měla být původně vydána jako skripta pro školu, na které učím. Protože však došlo k mnoha objektivním problémům (prostě nebyly peníze), nabízím je touto cestou všem, kteří programují v Turbo Pascalu. I když v současné době převážně programuji v Delphi, znalosti z této učebnice využívám. Pokud budete informace z tohoto dokumentu někdo používat, čiňte tak prosím s poznámkou o autorovi (copyright najdete na konci textu).

Obsah:

Úvodem

Žijeme v době, kdy nás počítače obklopují na každém kroku. Jejich výhodou je možnost ovlivnit své chování podle našich potřeb. Proto i ten nejlepší počítač nedokáže pracovat bez programu, který mu dává instrukce, jak se za kterých okolností chovat. Proto bude vždy nutné, aby určitá skupina lidí byla schopna tyto programy tvořit. Myslím si, že programátoři budou i při sebedokonalejším technickém vybavení spolutvůrci systémů, které ulehčují lidem práci. Mezi základní znalosti každého programátora patří alespoň minimální znalost Jazyka symbolických adres, kterému říkáme assembler. Protože tvorba složitějších programů jen v ASM86 by byla zdlouhavá, nabízí se možnost vytvářet je ve vyšším programovacím jazyce, a v assembleru tvořit jen ty jeho části, které se často opakují, a přitom není jejich tvorba náročná. Tyto bloky se nejlépe programují v tzv. vloženém assembleru.

Směr